Navigace

Hlavní stránka

Co je dobré vědět o maligním lymfomu II. Informační příručka pro nově diagnostikované pacienty z roku 2019

Co je dobré vědět

Poslední číslo bulletinu

bulletin

Máte zájem se podělit o svůj příběh, napište nám na

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Informace o tom jakou roli hraje náš spolek v hrazení lékařské péče

dostupnost hrazené péče

 

ZNÁTE SVÉ LÉKY?

Znáte své léky?

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

CO SE DĚJE V LYMFOMHELPU

15. září 15. září Světový den lymfomu

mdlmdl

mdlmdl

Setkání pacientů v Praze

Vážení pacienti, vážení rodinní příslušníci, vzhledem k nepříznivému vývoji nákazy covid-19 a s ohledem na zhoršenou imunitu většiny lymfomových pacientů, opět rušíme setkání pacientů v Praze, které se mělo uskutečnit příští středu 16. září 2020. (MUDr. Robert Pytlík: Nové způsoby léčby lymfomů)

Děkujeme za pochopení.

 


Informace o současné situaci COVID19 ve vztahu k onemocnění Hodgkinovým lymfomem (HL). Stav k 3. 4. 2020. 

Zpracované  sdružením Hodgkinův lymfom  www.Hodgkin.cz ke stažení zde...

 


 

Doporučení pro lymfomové pacienty pro aktuální období pandemie

zpracované lékaři KLS ke stažení zde: 

                                                                    pandemie


Dotazník Hlasu onkologických pacientů na téma dostupnost onkologické léčby v době epidemie COVID-19

Platforma Hlas onkologických pacientů, která sdružuje pacientské organizace, které se zasazují o naplňování zdravotních, sociálních a psychologických potřeb pacientů s onkologickým onemocněním se rozhodla zmapovat dostupnost onkologické léčby v době epidemie COVID-19.  hlas

Prosíme o vyplnění dotazníku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjVnw8CtrA8CntSYVV_pd6H_DYXU2DBTKbCP7EcZiYSvL05w/viewform

Vaše odpověd pomohou zmapovat dostupnost onkologické péče v čase pandemie COVID-19 a dát tak zpětnou reakci za pacienty odborníkům.  


LYMFOM HELP, z.s. DOPORUČUJE

Možnosti využití tzv. mindfulness principů pro zvýšení kvality života a zdraví pacientů, webinář 27. 5. 2020 od 17:15

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/webcasty/moznosti-vyuziti-tzv-mindfulness-principu-pro-zvyseni-kvality-zivota-a-zdravi-pa-1/


MyslíProtiRakovině 

Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19? - záznam webináře pro onkologické pacienty  


Každý den onemocní v ČR v průměru 10 lidí jednou z forem nádoru krve nebo lymfatického systému http://#BloodCancerAwarenessMonth

kampaň

  • Hematologické malignity (nádory krve a lymfatického systému) jsou pátou nejčastěji se vyskytující skupinou nádorových onemocnění v České republice. Tato onemocnění postihnou téměř 3500 lidí ročně.
 
  • I přes velký pokrok medicíny, který byl učiněn v posledních letech, krevní nádory ukončí život mnoha nemocným, více než nádory prsu a prostaty každým rokem. (1) Ti, kteří nad svým onemocněním zvítězili, velmi často řeší dlouhodobé účinky léčby, které mohou být devastující.
 
  • Skupinu hematologických malignit tvoří lymfomy, mnohočetný myelom a leukémie, ale ve své podstatě zahrnují 100 různých poddiagnóz.
 
  • Jednotlivé podskupiny hematologických nádorů patří mezi tzv. vzácná onemocnění, to znamená, že postihují méně než 5 osob na 10 000 obyvatel.

 Víte, že každé tři a půl hodiny je u nás diagnostikován nový případ maligního lymfomu...video


PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ PRO PACIENTY S MALIGNÍM  LYMFOMEM

Možnost bezplatných individuálních konzultací s psychologem ojednejte se na tel. čísle 724 370 065 neboinfo@lymfomhelp.cz

Konzultace vám mohou přinést úlevu, porozumění nebo odvahu čelit náročné léčbě a dalším situacím, které u vás v důsledku nemoci a léčbě mohou nastat.

Poradenství určeno pacientům s maligním lymfomem, jejich příbuzným a blízkým osobám, během i po ukončení léčby.

Kdo poradenství zajišťuje?

Mgr. Tereza Fenclová, která se specializuje na krizovou intervenci a paliativní péči.
Mlčenlivost je naprostou samozřejmostí.


Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19? Dvanáctero

Psychologické dvanáctero pro ohrožené skupiny, včetně onkologicky nemocných. Níže uvedeným bychom se rádi z psychologického pohledu připojili k lékařskému ...

covid

Lymfomy a radioterapie 

Byla Vám doporučena radioterapeutická léčba, nevíte zda je pro Vás vhodnější fotonová či protonová terapie?

Nově máte možnost  konzultace o protonové radioterapii přímo s lékaři protonového centra http://lymfomy.ptc.cz/

"Protonová terapie prokazatelně přináší největší benefit mladým pacientkám s axilárním postižením (s cílem výrazného snížení rizika sekundárního karcinomu prsu). Nebo např.  pacientům rezistentním na chemoterapi."

                               ptc

„ Protonová terapie umožňuje v případě léčby Hodgkinova a Non-Hodgkinova lymfomu snížit dávku na plíce až o 50 %.“

 

  


Klinická hodnocení: online poradna

AIFP Asocoece inovativního farmaceutického průmyslu nabízí bezplatnou online poradnu „Klinická hodnocení“,  ta pomáhá zájemcům z řad pacientů zjistit, zda jsou v České republice otevřené klinické studie vhodné právě pro ně. Zapojením do studie pacient podpoří vývoj inovativních léků a zároveň získá příležitost být léčen nadějnou látkou, které možná vstoupí do běžné praxe až za mnoho let. Poradna zde...


Diagnostických a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy aktualizovaná verze 2018

Představuje oficiální doporučení pro diagnostiku a léčbu nemocných s lymfomy. Text může představovat jakési "vodítko" pro základní orientaci v problematice lymfomů a může se stát pomocníkem nemocným i jejich blízkým při orientaci v této problematice. Postup je vždy nutné konzultovat s ošetřujícím lékařem. 

X. VYDÁNÍ David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny.

Co dalšího LYMFOM HELP, z.s. doporučuje zde..