Pacientská organizace LYMFOM HELP, z.s. od roku 2005 pomáhá, sdružuje a poskytuje rady pacientům s maligním lymfomem, jejich blízkým a přátelům.
603 902 829 pacientská linka
PO, ST 10‑14.00
napište
nám
navštivte náš
YouTube kanál
navštivte náš
Facebook

Léčba lymfomu

Existuje více než 80 různých typů lymfomů. Některé subtypy lymfomů jsou agresivní (rychle rostoucí) a vyžadují okamžitou léčbu a jiné lymfomy jsou indolentní (pomalu rostoucí), kde nemusí být léčba zahájena okamžitě.

Existuje mnoho způsobů léčby lymfomu a je důležité znát svůj podtyp lymfomu a plán léčby.

Léčba lymfomu

Jakmile jsou všechny výsledky z biopsie, postupových skenů a anamnézy dokončeny, lékař je zkontroluje a poté rozhodne o nejlepší možné léčbě. Informace o „typech lymfomů“ poskytují přehled standardních léčebných postupů dostupných pro každý podtyp. Váš lékař může doporučit jinou léčbu, než jaká je popsána v části o léčbě na tomto webu, protože se berou v úvahu také jednotlivé faktory.

Plán léčby lymfomu bude záviset na několika faktorech:

 • Obecné zdraví
 • Podtyp lymfomu
 • Chování lymfomu; je to rychle rostoucí nebo pomalu rostoucí lymfom?
 • Příznaky při diagnostice

Jak se rozhoduje o léčebném plánu?

Jakmile jsou všechny výsledky biopsie a fázových skenů dokončeny, lékař je zkontroluje, aby rozhodl o nejlepší možné léčbě. V některých rakovinných centrech se lékař také setká s týmem specialistů, aby prodiskutovali nejlepší léčbu, a tomu se říká setkání multidisciplinárního týmu (MDT).

Lékaři vezmou v úvahu mnoho faktorů týkajících se lymfomu a celkového zdravotního stavu pacienta, aby rozhodli, kdy a jaká léčba je nutná.

To může být založeno na:

 • Fáze a stupeň lymfomu
 • Příznaky (velikost a umístění lymfomu)
 • Jak lymfom ovlivňuje pacienta
 • Stáří
 • Historie anamnézy a obecné zdraví
 • Současná fyzická a duševní pohoda
 • Osobní preference

Plán léčby lymfomu bude záviset na několika faktorech:

 • Podtyp lymfomu
 • Stádium onemocnění
 • Jak rychle lymfom roste
 • Velikost případných hrudek lymfomu
 • Které části těla jsou ovlivněny lymfomem?
 • Výsledky jakýchkoli genetických testů

Lékař a/nebo onkologická sestra vysvětlí plán léčby a možné vedlejší účinky. Je důležité porozumět plánu léčby a klást otázky.

Chemoterapie

K léčbě lymfomu se používá léčba formou chemoterapie, jellikož ta právě cirkuluje po celém telě v krevním řečišti a lymfatickém systému. Díky tomu chemoterapie léčí rakovinné buňky téměř kdekoli v těle. Podává se v kombinaci s jinými léky.

Chemoterapie zahrnue několik léčebných postupů, přičemž každá léčba se nazývá cyklus chemoterapie. Jeden cyklus trvá 1-4 týdny. Přestávky mezi cykly jsou pro zotavení zdravých buněk, například pro buňky imunitního systému.

Více informací poskytne ošetřující lékař.

Biologická léčba

Biologická léčba je způsob, který vede k odstranění nádorů a využívá prvky a procesy imunitního systému zasaženého organismu. Nádorová buňka je zmutovaná varianta vlastních buněk. Nádorové buňky produkují antigeny, které jsou buď netypické pro daný typ buňky nebo místo/období výskytu.

Léčba cílí na nádorové buňky nebo posiluje vlastní buňky imunitního systému pro boj s nádorem. Samotná biologická léčba využívá potenciál svého těla tím, že stimuluje vlastní imunitní systém k boji s rakovinou.

Více informací poskytne ošetřující lékař.