Projekty

Co je dobré vědět o maligním lymfomu II. Informační příručka pro nově diagnostikované pacienty z roku 2019

Co je dobré vědět

Poslední číslo bulletinu i všechny další naleznete zde

bulletin

Máte zájem se podělit o svůj příběh, napište nám na

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Medikomiks o lymfomu

Jak vysvětlit dětem, že nastává nelehké období, spojené s nemocí?

Mojemedicina.cz: Medikomiks - za tajemstvím lidského těla

V následujícím odkazu také můžete vidět, jak zakladatelka Lymfom Help představila medikomiks  v pořadu Sama doma. ...

Hlas onkologických pacientů

hlas

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Anketa lékařů - odpovědi

MUDr. David Belada, Ph.D. 

4.interní hematologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

1.    Jak se změnila či vyvinula léčba maligního lymfomu za posledních 10 let? Mají pacienti díky novým lékům vyšší šance na vyléčení?

 Vývoj v léčbě, ale i diagnostice v posledních 10 letech byl v oblasti lymfomů obrovský. Týká se to jak nových diagnostických metod (například pozitronová emisní tomografie), tak i nových léků a léčebných postupů. Zcela standardní se již stala biologická léčba, zejména díky rituximabu. K dispozici jsou nové léky pro nemocné s lymfomy, a to jak v rámci mezinárodních klinických studií, na kterých celá řada pracovišť v České republice spolupracuje, ale v poslední době i v rámci běžné praxe. Ano, limitací je často vysoká cena a neochota některých pojišťoven tuto léčbu hradit, ale i v této oblasti doufejme dojde v blízké době k posunu. Celkově nutno hodnotit ale vývoj jako velmi pozitivní, což se jistě projeví ve vyšších šancích pro nemocné buď na vyléčení nebo alespoň na významné prodloužení života s lymfomem. 

 

2.    Proč je podle Vás důležitá existence a fungování pacientské organizace Lymfom Help?

Pacientské organizace obecně jsou velmi prospěšnými organizacemi z mnoha pohledů. Základní význam organizace LymfomHELP je samozřejmě v neustálé, často mravenčí práci v rámci osvěty veřejnosti v oblasti lymfomů. Nejedná se o jednoduchou práci, protože je asi zcela přirozené, že většina z lidí se o nádorové onemocnění začne zajímat až v případě, kdy sám onemocní nebo nemoc postihne někoho z příbuzných.

Z mnoha činností této pacientské organizace bych zdůraznil dle mého názoru tři klíčové pilíře: 

1. U celé řady lymfomů (zejména u těch agresivních) hraje včasnost diagnózy důležitou roli, proto osvěta v této oblasti je jistě velmi cenná. Čím dříve přijde pacient k lékaři, tím větší jsou šance na uzdravení. 

2. Další významný přínost Lymfom Helpu se samozřejmě týká pomoci pacientům, kteří jsou již léčeni - a to zejména vydáváním edukačních materiálů, brožurek nebo umožněním konzultací zdravotního stavu se specialisty - lékaři a mnoho dalšího - tvorbou webu atd.

3. V neposlední řadě se pomoc týká i návratu do běžného života - tedy činnosti, kterou si zdraví lidé také jen velmi těžko dokážou představit. Organizací společných akcí, pobytů, kursů jógy atd. se tento návrat pro mnoho z nich stává mnohem jednodušší. 

Za všechno výše uvedené i za mnoho jiných dalších činností nezbývá než členkám organizace Lymfom Help velmi poděkovat!

 

3.    Změnilo se podle Vás vnímání onkologických onemocnění z pohledu veřejnosti, případně z pohledu těch, u kterých bylo onkologické onemocnění diagnostikováno? Myslíte si, že stále existuje mnoho mýtů týkající se rakoviny nebo se již podařilo některé vyvrátit?

Změna veřejného mínění v oblasti nádorových onemocnění je jedním z nějtěžších úkolů a představuje tak trochu "běh na dlouhou trať". Přesto to není úkol neřešitelný. I v této oblasti se ale obecně v onkologii dosáhlo mnoha úspěchů - nemocní s nádorovými onemocněními již nejsou společensky eliminováni, naopak v mnoha případech se díky významné solidaritě veřejnosti podaří pomoci nemocným, což je obecně velmi povzbudivý trend. Rozrůstají se trvale registry dárců kostní dřeně, celá řada společensky významných lidí se nebojí otevřeně hovořit o svém životě a úspěšném boji s nádorovým onemocněním, což je velmi cenné pro mnoho pacientů, kteří svůj boj stále svádějí... Jistě, existuje stále nemálo mýtů v oblasti léčby a prognózy nádorových onemocnění, ale i v této oblasti se stav zlepšuje - jak bylo ale poznamenáno v úvodu, jedná se o dlouhodobou práci a úkol pro všechny lékaře -hematology a onkology.