Navigace

Projekty

Co je dobré vědět o maligním lymfomu II. Informační příručka pro nově diagnostikované pacienty z roku 2019

 

Co je dobré vědět

 

 

     

 

 

Poslední číslo bulletinu

bulletin

Máte zájem se podělit o svůj příběh, napište nám na

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Informace o tom jakou roli hraje náš spolek v hrazení lékařské péče

dostupnost hrazené péče

 

ZNÁTE SVÉ LÉKY?

Znáte své léky?

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dostupnost a kvalita poskytované onkologické péče

DOSTUPNOST A KVALITA ONKOLOGICKÉ PÉČE 

1. Změny platné od 1.4.2012

Na jaký rozsah péče má nemocný nárok?

Mění se stará definice "dle dostupných poznatků medicínské vědy" (Z. o péči o zdraví lidu 20/1966) na "dle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti". (Z. o zdr. službách 372/2011 Sb. účinný od 1.4.2012) Existuje obava, že odkazem na "konkrétní podmínky" zákon chrání nemocnici, pokud z důvodu ekonomického tlaku sníží kvalitu poskytované péče

Má tedy nemocný právo na neregistrovanou léčbu (tzn. která nemá stanovenou úhradu)?

Ano, pokud ošetřující lékař zhodnotí zdravotní stav pacienta a k němu adekvátní léčbu, která nemá v současné době stanovenou úhradu, jako nezbytně nutnou s časovým plánem, kdy je nutno léčbu zahájit, aby nedošlo k poškození zdraví (§ 16 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdr. pojištění)

Jak má vypadat pacientova lékařská dokumentace a s čím vším má být seznámen?

  • Pacientovi má být podána a do dokumentace zaznamenána informace o doporučení léčby adekvátní jeho zdravotnímu stavu včetně doby, do kdy je nezbytné léčbu podat, aby nedošlo k poškození zdraví
  • Nemocný právo na informaci, jakou péči hradí pojišťovna jakou ne.
  • Pokud je lékařem doporučena péče paušálně nehrazená, pacient má právo dožadovat se ve své zdravotní pojišťovně úhrady.( Z. o zdravotních službách 372/2011 účinný od 1.4.2012)

Nemocný (či jeho blízcí) musí být aktivními účastníky v komunikaci s pojišťovnou a dožadování se úhrady své péče.

Konzultace pro pacienty
1. Lymfom Help o.s. (www.lymfomhelp.cz)
Bezplatná telefonní poradna: 724 370 065
E-mail: info@lymfomhelp.cz

2. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s.
(www.zdravotnipojistenci.cz)

3. D&D Health s.r.o (právní konzultace): bezplatná linka 800 227 777

Konzultace pro lékaře
D&D Health s.r.o
(bezplatná právní konzultace): bezplatná linka 800 227 777
Tel.: 277 270 918
E-mail: linka@zdravopravo.cz

 

Kontaktovat nás v této záležitosti můžete na:

telefonu: 606 320 377 (Lída Šimáčková)
e-mailu: info@lymfomhelp.cz