Projekty

Co je dobré vědět o maligním lymfomu II. Informační příručka pro nově diagnostikované pacienty z roku 2019

Co je dobré vědět

Poslední číslo bulletinu i všechny další naleznete zde

bulletin

Máte zájem se podělit o svůj příběh, napište nám na

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Medikomiks o lymfomu

Jak vysvětlit dětem, že nastává nelehké období, spojené s nemocí?

Mojemedicina.cz: Medikomiks - za tajemstvím lidského těla

V následujícím odkazu také můžete vidět, jak zakladatelka Lymfom Help představila medikomiks  v pořadu Sama doma. ...

Hlas onkologických pacientů

hlas

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekty Archív

Pražská setkání pacientů 2007

Prosinec 2007

V úvodu prosincového setkání byli účastníci seznámeni s činností našeho sdružení v průběhu minulého měsíce, jednalo se např. o přípravu dalšího benefičního představení, tentokrát v Divadle Na Vinohradech . Představení „Chvíle pravdy bylo určené stávajícím i potenciálním sponzorům obou pořádajících sdružení, výtěžek z představení je věnovaný především na výzkum a léčbu hematologicko–onkologických diagnóz. Poté koordinátorka ...

Listopad 2007

V úvodu listopadového setkání Zuzana Koudelková stručně seznámila účastníky setkání s činností našeho sdružení v průběhu minulého měsíce (benefiční představení v kladenském divadle, účast zástupců našeho sdružení na konferenci KLS, relaxační víkend v Jeseníkách), upozornila na zajímavou nabídku rekondičního pobytu ve Švýcarsku i na posunutí uzávěrky fotografické soutěže. Dále byli účastníci setkání informováni o akcích plánovaných ...

Říjen 2007

Ve středu 17. 10. 2007 se konalo první podzimní setkání pacientů a přátel Lymfom Helpu. Toto setkání bylo zahájeno poněkud netradičně a to slavnostním přípitkem, konalo se totiž jako první oficiální akce v nově vybudovaných prostorách našeho sdružení. Setkání zahájila a přípitek pronesla Mgr. Petra Štětková. Poté Zuzana Koudelková stručně seznámila účastníky setkání s prázdninovými aktivitami našeho sdružení, zejména s prvním neformálním ...

Červen 2007

Poslední předprázdninové setkání členů a přátel našeho sdružení se konalo 20. 6. 2007. Setkání se konalo již naposled v pražském centru Mamma Helpu, v příští sezoně se již budeme setkávat v prostorách vlastních. Program se již tradičně skládal z několika částí. V úvodu setkání seznámila Zuzana Koudelková účastníky s nejnovějšími aktivitami našeho sdružení, zejména s prezentací Lymfom Helpu na Olomouckých hematologických dnech a pozvala ...

Květen 2007

Dne 23. 5. 2007 se konalo další pravidelné pražské setkání členů a přátel našeho sdružení. Opět jsme se sešli v prostorách pražského centra Mamma Helpu. Průběh setkání měl již tradiční strukturu – aktuality, edukační část a společenskou část. V úvodu stručně seznámila Z. Koudelková účastníky setkání s nejnovějšími aktivitami našeho sdružení, především s úpravou a rozšířením webových stránek Lymfom Helpu. Dále upozornila na připravované ...

Duben 2007

Dubnové setkání pacientů, které se konalo již tradičně v prostorách pražského Mamma Helpu se vyznačovalo mimořádně vysokým počtem účastníků, nejen z řad členů Lymfom Helpu, ale ostatních přátel a pacientů, kteří se o tomto setkání a jeho zajímavém programu dověděli. Téma dubnového edukačního programu bylo totiž mimořádně zajímavé a oslovilo velkou část pacientů i jejich blízkých. Svědčila o tom i účast manželských párů, nebo maminky ...

Březen 2007

28. 3. 2007

Dne 28. 3. 2007 se uskutečnilo další pravidelné pražské setkání členů a přátel našeho občanského sdružení. Sešli jsme se již tradičně – ale tentokrát naposled – v prostorách pražského Mamma Helpu, protože od příštího setkání se již budeme setkávat v novém prostředí společnosti Country Life.

V úvodu seznámila Zuzana Koudelková účastníky setkání s nejnovějšími aktivitami našeho sdružení, a akcemi, které budeme v nejbližší době pořádat...

 

Únor 2007

21. 2. 2007

V úvodu únorového setkání seznámila Z. Koudelková účastníky s nejnovějšími aktivitami našeho sdružení, především účasti několika jeho členů na pravidelném diskusním podvečeru pořádaném Koalicí pro zdraví – tentokrát za účasti ministra zdravotnictví MUDr. Julínka.

Dále Mgr. P. Štětková poinformovala o své účasti na hematologických dnech v Olomouci, tato akce byla spojená i s regionálním setkáním pacientů.

Poté jsme se ještě jednou krátce vrátili k tématu minulého setkání tím, že jsme ukončili připomínkovou akci k aktualizaci brožury pro pacienty. I nadále ale sbíráme témata a návrhy pro vytvoření tzv. „druhého dílu“ této brožury.

Uvítali jsme také milého hosta – Mgr. Denisu Ševčíkovou z Koalice pro zdraví, která nás krátce seznámila s činností jejich sdružení a pozvala Lymfom Help ke spolupráci na některých projektech, které Koalice pro zdraví zaštiťuje.

V edukační části programu, jsme se si vyslechli přednášku PhDr. Luďka Vajnera na téma „Vážná nemoc jako mezník v životě člověka“ a potom jsme se aktivně zapojili do diskuse – zpracovali jsme vlastní zkušenosti s prožíváním vážné nemoci – s cílem využít tyto poznatky při pomoci nově diagnostikovaným pacientům.

V závěru únorového setkání jsme pozvali účastníky na setkání příští,které koná 28. 3. 2007, opět v prostorách pražského Mamma Helpu.

 

Leden 2007

24. 1. 2007

Lednové setkání bylo více méně monotematické, na prosbu lékařů jsme uspořádali diskusi na půdě Lymfom Helpu, ve které jsme připomínkovali obsah brožury pro pacienty a dodali další podněty k její aktualizaci.

1. Na úvod setkání seznámila Z. Koudelková účastníky s nejnovějšími aktivitami našeho sdružení, stručně zmínila účast našich členů v TV pořadu PELMEL na televizním kanále TOP TV. Pozvala účastníky na příští setkání a seznámila je s bohatým společenským i edukačním programem na toto pololetí.

2. Edukační program se tentokrát skládal ze dvou částí, v první pohovořil dr. Pytlík (autor brožury „Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem“)o no­vinkách v léčbě lymfomů, tím vhodně uvedl druhou část edukačního programu, kterou tvořila diskuse pacientů na téma aktualizace pacientské brožury. Diskuse byla bohatá, námětů a připomínek ze strany účastníků bylo opravdu mnoho. Vzhledem k tomu, že probíhala v přátelské a neformální atmosféře, pokračovala na stejné téma i ve společenské části programu.

3. Ve společenské části programu jsme pokračovali v diskusi na téma připomínek a došli k následujícím závěrům:

►bude pokračovat připomínková akce – termín do 21. 2. 07 – kompletuje Z. Koudelková
►stávající brožura bude aktualizována na základě připomínek pacientů
►lékaři ve spolupráci s pacienty vytvoří tzv. „druhý díl“ – informace pro pacienty po
ukončení léčby

►náměty a témata k nové brožuře – zatím časově neomezeno – kompletuje Z. Koudelková
Příští Setkání pacientů a přátel Lymfom Helpu se koná 21. 2. 2007, opět v prostorách pražského Mamma Helpu.