Navigace

Odkazy

Co je dobré vědět o maligním lymfomu II. Informační příručka pro nově diagnostikované pacienty z roku 2019

 

Co je dobré vědět

 

 

     

 

 

Poslední číslo bulletinu

bulletin

Máte zájem se podělit o svůj příběh, napište nám na

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Informace o tom jakou roli hraje náš spolek v hrazení lékařské péče

dostupnost hrazené péče

 

ZNÁTE SVÉ LÉKY?

Znáte své léky?

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Napsali o nás nebo řekli

Průzkum odhalil hlubokou neznalost

Šokující zjištění přinesly výsledky průzkumu veřejného mínění, který ve spolupráci s Centrem výzkumu veřejného mínění SOU AV ČR provedl Lymfom Help, o.s. Vyplývá z nich, že jen 6% oslovených lidí ví, že lymfom je zhoubné onemocnění lymfatických uzlin. Přitom právě maligní lymfom je, co se týče výskytu, třetím nejrychleji narůstajícím onkologickým onemocněním na světě. Statisticky se pak jedná o nejčastější zhoubné onemocnění krve a zároveň pátou nejčastěji diagnostikovanou onkologickou nemoc na světě. V České republice žije s tímto onemocněním odhadem 10 000 lidí.

Další alarmující nedostatek vědomostí mají lidé o svém těle. Tři čtvrtiny neví, co je to lymfatický systém. „Nízkou úroveň povědomí o maligním lymfomu jsme očekávali. Vycházeli jsme totiž z podobných průzkumů, které byly provedeny v západní Evropě. Čím jsme však byli překvapeni, je právě neznalost lidského těla a jeho fungování,“ říká Mgr. Petra Štětková, zakladatelka občanského sdružení Lymfom Help. Podle ní je situace i proto alarmující, že se počet nově diagnostikovaných pacientů s tímto druhem onkologického onemocnění neustále zvyšuje. Jeho výskyt je dokonce vyšší, než leukémie, kterou téměř 70% veřejnosti označilo mylně za nejčastější zhoubné onemocnění krve.

Kromě otázek, které měly zmapovat znalosti, postoje, názory a představy české veřejnosti týkající se tématu onemocnění lymfomem, byl průzkum zaměřen i na otázky spojené s kvalitou poskytované lékařské péče a hodnocením toků informací ve zdravotnictví. Zde bylo zjištěno, že jen pouhých 6% dotázaných je spokojeno s tím, jak lékaři a zdravotnický personál poskytují pacientům informace o jejich zdravotním stavu a možnostech léčby a že téměř ? dotázaných by uvítalo více informací. „V oblasti poskytování informací vidíme velký potenciál pro pacientské organizace jako je i naše sdružení. Dobře informovaní pacienti jsou totiž schopni lépe spolupracovat při léčbě onemocnění, což zpravidla pozitivně ovlivňuje i její výsledky,“ říká Štětková.

Výsledky průzkumu dále potvrzují, že míra spokojenosti se zdravotní péčí se odvíjí především od zdravotního stavu dotázaného a jeho životní úrovně. Se zhoršujícím se zdravotním stavem jsou respondenti častěji nespokojeni s lékařskou péčí a naopak, přičemž nespokojena je více jak polovina respondentů (56 %) se špatným (tzn. „docela špatný“ a „velmi špatný“) zdravotním stavem.

Maligní lymfom je onkologické onemocnění lymfocytů (jednoho druhu bílých krvinek), které tvoří v lidském těle tzv. lymfatickou tkáň, jejíž součástí jsou mízní uzliny, a která se vykytuje prakticky ve všech částech těla. Proto mohou lymfomy vzniknout kdekoliv v lidském organismu a také se do jakékoli jeho části rozšířit.

Lymfom je diagnostickou jednotkou, která v sobě zahrnuje několik desítek druhů tohoto onemocnění dělené do dvou základních skupin nazývaných Hodgkinův lymfom a nehodgkinské lymfomy. Řada z nich je plně vyléčitelná, mnoho ostatních jsou léčitelné do té míry, že pacienti mohou žít se svou nemocí celou řadu let velmi kvalitním životem, aniž musí omezovat své aktivity. Se zavedením nových léčebných metod do klinického používání je lymfom často vyléčitelné onemocnění a nebo se stává jakýmsi „chronickým onemocněním“ (stejně jako např. diabetes), a i když se jedná o velmi závažné onkologické onemocnění disponuje moderní medicína léčebnými prostředky, které dokážou nemoc udržet „pod kontrolou“ po mnoho let.

Vyhlídky na úspěšnou léčbu vždy závisí na druhu onemocnění a klinickém stádiu, se kterým se nemocný dostane k odbornému lékaři. Navzdory obtížné diagnostice a samotné skutečnosti, že se jedná o onkologické onemocnění, mají pacienti s maligním lymfomem, u kterých je toto onemocnění zachyceno včas, velmi dobrou prognózu a to především díky zavedení tzv. monoklonálních protilátek, které jsou svým účinkem namířeny přímo na rakovinné buňky. Tento druh léčby poskytuje nemocným velkou šanci na návrat do běžného života, což bylo ještě před deseti lety téměř nepředstavitelné, a to jak z hlediska významného prodloužení života bez příznaků onemocnění, tak i úplného vyléčení.

Občanské sdružení LYMFOM HELP, jehož jedním z hlavních cílů je přispět ke zvýšení osvěty v problematice maligního lymfomu a napomáhání nemocným, vzniklo v září roku 2005. Sdružení poskytuje podporu a pomoci nemocným s maligním lymfomem a jejich blízkým, usiluje o zvýšení dostupnosti informací o onemocněním samotném, možnostech léčby a následné péče a také o sdružování nemocných trpících lymfomem, jejich příbuzných a blízkých, jakož i zdravotních sester a lékařů podílejících se na léčbě tohoto onemocnění. LYMFOM HELP je též zřizovatelem internetové stránky www.lymfomhelp.cz, kde je možné získat všechny podstatné informace o tomto onemocnění včetně jeho příznaků a možnostech léčby spolu s odkazy na další organizace. Na webové stránce je také zřízen prostor na zodpovězení otázek pacientů lékařem, či uveřejnění příběhů pacientů, kteří nad onemocněním zvítězili. Představují tak silné povzbuzení pro nemocné, kteří jsou jak v procesu léčby tak v období uzdravování a návratu do života.