Navigace

O spolku

Co je dobré vědět o maligním lymfomu II. Informační příručka pro nově diagnostikované pacienty z roku 2019

Co je dobré vědět

Poslední číslo bulletinu i všechny další naleznete zde

bulletin

Máte zájem se podělit o svůj příběh, napište nám na

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Medikomiks o lymfomu

Jak vysvětlit dětem, že nastává nelehké období, spojené s nemocí?

Mojemedicina.cz: Medikomiks - za tajemstvím lidského těla

V následujícím odkazu také můžete vidět, jak zakladatelka Lymfom Help představila medikomiks  v pořadu Sama doma. ...

Hlas onkologických pacientů

hlas

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA

 

LYMFOM HELP, z.s. zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění závazků, cílů a poskytovaných služeb. Jsme si vědomi závazku na ochranu údajů, které nám každý, kdo s námi přichází do kontaktu, svěřuje. Rádi bychom Vás informovali, že zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje podle veškeré platné legislativy včetně nařízení GDPR.
 

.
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami pro naplnění těchto účelů:

 1. Poskytování služeb, registrace ve sdružení a účast na setkáních

LYMFOM HELP, z.s.
Vaše osobní údaje - jméno, příjmení, e-mailová adresa, nebo telefonní číslo slouží pouze pro evidenci Vaší účasti na akcích. Další údaje jako je Vaše korespondenční adresa, nebo rok narození, které nám sdělují registrovaní členové, příznivci a účastníci setkání jsou využívány výhradně pro naši vzájemnou písemnou komunikaci – zasílání přihlášek a informací k akcím a bulletinům vydávaných spolkem.

 1. Fotografie z akcí LYMFOM HELP, z.s.
  Na některých akcích – pacientských setkáních a dalších akcích pořádaných spolkem pořizujeme fotografickou dokumentaci.  Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy neuvádíme jména účastníků.
 2. Pacientská linka, e-mailová poradna, konzultace psychologa

U těchto služeb pracujeme s velmi citlivými osobními daty a jsme si toho plně vědomy. Tyto údaje jsou chráněny dostupnými moderními technologiemi.

 

Zasílání newsletterů, nabídek na setkání, víkendové pobyty
Abychom Vám mohli e-mailem zasílat elektronický newsletter, potřebujeme Vaší e-mailovou adresu. Pokud budete chtít zasílání e-mailů ukončit, můžete tak snadno kdykoliv učinit zasláním e-mailu s žádosti.Kdo je správce Vašich osobních údajů?

 1. LYMFOM HELP, z.s. (dále jen „Správce“), se sídlem a provozovnou na adrese: Arménská 1373/12; Praha 10; 101 00
 2. Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem po jak dlouhou dobu. Pokud se na nás, jako na správce, budete chtít v průběhu zpracování s čímkoliv obrátit, kontaktujte nás prosím na níže uvedených údajích.

 

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 1. Chráníme osobní údaje pomocí moderních technologií, které odpovídají vysokému stupni technického rozvoje. Přijali jsme veškerá doporučení, a to jak technická, tak organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.
 2. K Vašim osobním údajům mají přístup výhradně pracovníci LYMFOM HELP,z,s,. Dále se může jednat o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, spolupracující fyzické i právnické osoby zajišťující správu webu a softwarových aplikací nebo vykonávající pro nás technické, organizační, provozní, administrativní, logistické, případně další kategorie činností. Pracovníci spolku a spolupracovníci jsou (stejně jako další využívané služby) vázány mlčenlivostí.
 3. Se zpracovateli uzavíráme smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí. Všichni případní námi používaní poskytovatelé technologií (datová úložiště, sociální sítě, software apod.), se kterými není technicky možné uzavřít samostatnou písemnou zpracovatelskou smlouvu, jsou zavázáni plnit všechny požadavky GDPR na své straně a plně se zavazují k ochraně všech osobních údajů uživatelů včetně námi spravovaných.
 4. Ve výjimečných případech jsme povinni osobní údaje zpřístupnit i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).
 5. Zpracování našich dat probíhá výhradně na území Evropské unie.

 

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu: info@lymfomhelp.cz

 

Řada práv vyžaduje administrativní činnosti, které spolek zajišťuje ve lhůtě do 30-ti dnů.

O jaká práva se jedná?

 1. Právo na informace, jaké údaje jsou v LYMFOM HELP, z.s. zpracovávány, jak a kde
 2. Právo na přístup k informacím, které o Vás jako o fyzické osobě vedeme a informace o tom proč
 3. Právo na doplnění a změnu osobních údajů, pokud došlo k zastarání či změně
 4. Právo na omezení zpracování v rozsahu osobních údajů nebo účelu zpracování
 5. Právo na přenositelnost, tj. údaje o Vás předat na Vaši žádost dále
 6. Právo na výmaz (být zapomenut), pokud si to budete přát a nebrání tomu jiné zákonné závazky spolku, veškeré Vaše osobní údaje budou vymazány ze systému
 7. Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
  Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však moc rádi, pokud budete o tomto podezření informovat nejprve přímo nás, abychom mohli v této věci něco udělat a případné pochybení napravit.
 8. Mlčenlivost
  Dovolujeme si Vás ujistit, že naši pracovníci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto naše zásady zpracování osobních údajů platí od 1.6. 2019 nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.

V případě dalších dotazů a přání se prosím obracejte na email: info@lymfomhelp.cz nebo na tel.: 724 370 065