Ke stažení o lymfomu

Co je dobré vědět o maligním lymfomu II. Informační příručka pro nově diagnostikované pacienty z roku 2019

Co je dobré vědět

Poslední číslo bulletinu i všechny další naleznete zde

bulletin

Máte zájem se podělit o svůj příběh, napište nám na

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Medikomiks o lymfomu

Jak vysvětlit dětem, že nastává nelehké období, spojené s nemocí?

Mojemedicina.cz: Medikomiks - za tajemstvím lidského těla

V následujícím odkazu také můžete vidět, jak zakladatelka Lymfom Help představila medikomiks  v pořadu Sama doma. ...

Hlas onkologických pacientů

hlas

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sociálně právní otázky

Je možné (pokud ano, tak za jakých podmínek), aby byl pacient současně s pobíráním invalidního důchodu (I. – III. stupně) současně výdělečně činný?

Je to možné ve všech stupních invalidity (při invaliditě I., II. i III.stupně.).

Podle platné definice invalidity (všech stupňů) se posuzování invalidity pojištěnce (přiznávání nároku na invalidní důchod) odvozuje právě od poklesu jeho schopnosti soustavné výdělečné činnosti:

Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:
a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu I. stupně,
b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu II. stupně,
c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu III. stupně.

Jelikož je invalidní důchod státem vyplácenou dávkou určenou k zabezpečení při nezpůsobilosti k práci (v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu), dochází k určitému rozporu mezi účelem dávky (zabezpečení při nezpůsobilosti k práci pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav) na straně jedné a mezi dosahováním výdělku vlastní prací na straně druhé. To vyúsťuje zpravidla v nové posudkové přezkoumání zdravotního stavu (jak tomu bývá u příjemců invalidního důchodu, když správa sociálního zabezpečení zjistí, že jsou zaměstnáni v pracovním poměru) resp. ve snížení vypláceného důchodu v zákonem stanovených případech.

Souběh příjmu z výdělečné činnosti s invalidním důchodem:

Souběh nároku na výplatu invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti je možný, neboť zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, tento souběh nezakazuje. Vyplácený důchod se při souběhu s příjmem (výdělkem) nesnižuje.

Osoba s přiznaným invalidním důchodem může svůj zbylý pracovní potenciál (např. 30 % zachované výdělečné schopnosti) v plném rozsahu využívat. Je-li konkrétní výdělečná činnost v rozsahu této zbylé schopnosti vykonávána, je trvání invalidity otázkou posudkovou. Výše výdělku dosahovaného výkonem soustavné výdělečné činnosti není nijak omezena.
Výplata částečného invalidního důchodu v souběhu s výdělečnou činností:
Od 1.2.2006 - částečný invalidní důchod se vyplácí bez ohledu na případnou výdělečnou činnost a na výši příjmu z této činnosti

Invalidní důchod a mateřská:

Pokud je splněna doba účast pojištěnce na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (dobou pojištění je např. doba zaměstnání), náleží peněžitá pomoc v mateřství i v době pobírání invalidního důchodu
Nezávisle na invalidním důchodu vzniká i nárok na rodičovský příspěvek (podle zákona o státní sociální podpoře)