Ke stažení o lymfomu

Co je dobré vědět o maligním lymfomu II. Informační příručka pro nově diagnostikované pacienty z roku 2019

Co je dobré vědět

Poslední číslo bulletinu i všechny další naleznete zde

bulletin

Máte zájem se podělit o svůj příběh, napište nám na

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Regionální setkání v Plzni 2012

Medikomiks o lymfomu

Jak vysvětlit dětem, že nastává nelehké období, spojené s nemocí?

Mojemedicina.cz: Medikomiks - za tajemstvím lidského těla

V následujícím odkazu také můžete vidět, jak zakladatelka Lymfom Help představila medikomiks  v pořadu Sama doma. ...

Hlas onkologických pacientů

hlas

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sociálně právní otázky

Jak dlouho může trvat pracovní neschopnost u pacienta s onkologickým onemocněním (konkrétně s lymfomem), aniž by ohrozila jeho pracovní poměr? Existuje nárok na případné prodloužení "neschopenky"? Pokud ano, tak za jakých podmínek?

Nemocenské se poskytuje od prvního kalendářního dne pracovní neschopnosti do skončení pracovní neschopnosti nebo do uznání invalidity nebo částečné invalidity. Nemocenské se však poskytuje nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény (tato doba se také označuje pojmem "podpůrčí doba").

Podle § 27 zákona o nemocenském pojištění platí, že po uplynutí podpůrčí doby se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce po dobu stanovenou v rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění podle vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění, který vyplácí nemocenské, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby, nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti; takto lze postupovat i opakovaně, přičemž při jednotlivém prodloužení výplaty nemocenského nesmí být doba tohoto prodloužení delší než 3 měsíce.

Z uvedeného vyplývá, že na nemocenské může být zaměstnanec i více než 380 kalendářních dnů..

Při nové (další) pracovní neschopnosti se započítávají do podpůrčí doby také předchozí období pracovní neschopnosti, pokud spadají do doby jednoho roku před vznikem nové pracovní neschopnosti.

Tato období se však nezapočtou:

  • jestliže zaměstnání trvalo aspoň 6 měsíců od skončení poslední pracovní neschopnosti pro nemoc, nebo
  • jestliže nová pracovní neschopnost byla způsobena pracovním úrazem; pracovnímu úrazu se klade na roveň nemoc z povolání.
  • Pokud se týká ochrany práv zaměstnané osoby, po dobu pracovní neschopnosti jí nesmí dát zaměstnavatel výpověď (zákaz výpovědi podle § 53 zákoníku práce).

Ze zákazu výpovědi existují výjimky v případech:

  • výpovědi pro organizační změny v případě zrušení zaměstnavatele nebo jeho části,
  • výpovědi pro hrubé porušování pracovních povinností zaměstnancem, 
  • výpovědi pro jiné porušení pracovních povinností.
  • Jestliže se ale na ukončení pracovního poměru zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou (tj. formou uzavření dohody), pak je taková dohoda platná, i když je uzavřena v době pracovní neschopnosti zaměstnance.