Ke stažení o lymfomu

Co je dobré vědět o maligním lymfomu II. Informační příručka pro nově diagnostikované pacienty z roku 2019

Co je dobré vědět

Poslední číslo bulletinu i všechny další naleznete zde

bulletin

Máte zájem se podělit o svůj příběh, napište nám na

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Medikomiks o lymfomu

Jak vysvětlit dětem, že nastává nelehké období, spojené s nemocí?

Mojemedicina.cz: Medikomiks - za tajemstvím lidského těla

V následujícím odkazu také můžete vidět, jak zakladatelka Lymfom Help představila medikomiks  v pořadu Sama doma. ...

Hlas onkologických pacientů

hlas

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

zpět...

Trepanobiopsie - Vyšetření kostní dřeně

Vyšetření kostní dřeně: punkce s apirací kostní dřeně a trepanobiopsie

Vyšetření kostní dřeně se používá při diagnostice hematologických onemocnění, které postihují kostní dřeň, např.: leukémie, myelodysplastický syndrom, mnohočetný myelom, lymfomy, některé typy anémií, poruchy krvetvorby se snížením počtu bílých a červených krvinek a destiček v krvi. Ve výše uvedených případech je potřebné získat informace o zdroji krvinek, to znamená o činnosti krvetvorné tkáně v kostní dřeni. Před oběma zákroky se vyžaduje podepsaný informovaný souhlas pacienta.

Punkce kostní dřeně – je aspirace tekuté kostní dřeně cca 1ml pomocí speciální aspirační jehly. Místem odběru je obvykle hrudní kost v úrovni druhého nebo třetího mezižebří (sternální punkce), nebo z lopaty kyčelní kosti (iliakální punkce). Při sternální punkci leží pacient na zádech s mírně podloženou hlavou, při iliakální punkci leží na břiše případně na boku. Místo se nejprve vydezinfikuje a aplikuje se lokální znecitlivění. Část odebrané kostní dřeně je následně rozetřena na laboratorní sklíčka, zbytek odebrané dřeně je možné použít na vyšetření průtokovou cytometrií, cytogenetické a molekulární vyšetření. Celý zákrok trvá přibližně 10 až 20 minut a půl hodiny po něm může zpravidla pacient odejít domů.

Tímto vyšetřením je možné posoudit jednotlivé buňky kostní dřeně: sklíčka se dále obarví a jednotlivé buňky krvetvorby posuzuje hematolog v mikroskopu. Pomocí průtokové cytometrie se vyšetřují povrchové antigeny na buňkách a určí se nádorová linie (např. B nehodgkinský lymfom nebo T nehodgkinský lymfom). Pomocí cytogenetického a molekulárního vyšetření je možné vyšetřit chromozomální změny v buňkách.

Punkce kostní dřeně s aspirací je nedostatečná u lymfomů, protože lymfomové buňky mají tendenci se přilepit na kostní trámce a samotnou aspirací se nemusí vždy zachytit. Proto u lymfomů se kombinuje punkce kostní dřeně s aspirací a trepanobiopsie.
Trepanobiopsie je odběr válečku kostní dřeně (ideální délka válečku 2cm a šířka 2mm), který je určen k histologickému vyšetření. K odběru se používá trepanobioptická jehla, která je tlustší a delší než jehla aspirační. Trepanobiopsie se provádí z lopaty kyčelní kostí (nikdy ne ze sterna), pacient při zákroku leží na břiše, případně na boku. Místo se nejprve vydezinfikuje a aplikuje se lokální znecitlivění. Zákrok se provádí s místním umrtvením. 80% pacientů nemá s touto metodou problémy. Zbylých 20% má zvýšenou citlivost na bolest, u nich je možné použít celkovou anestezii. Následuje naříznutí kůže skalpelem a zavedení jehly pro trepanobiopsii, kterou je odebrán váleček kostní dřeně. Pokud byl zákrok proveden pouze s lokálním umrtvením, pacient může dvě hodiny po zákroku odejít. Je doporučeno vyhnout se mytí místa po trepanobiopsii minimálně 24 hod. po zákroku.

Komplikace- krvácení nebo infekce po odběru nastávají jen zřídka (0,05%). 2-3 dny po biopsii někdy přetrvávají bolesti v místě vpichu, při bolestech je možné podat paracetamol.

Kontraindikace zákroku
Ke kontraindikacím trepanobiopsie patří závažný krvácivý stav, který může vést k těžkému krvácení po zákroku. Při infekci měkkých tkání v oblasti lopaty kyčelní kosti je nutné vybrat jiné- kontralaterální místo vpichu.

Srovnání
Punkce s aspirací kostní dřeně Trepanobiopsie:
Výhody
• Rychlý zákrok
• Umožňuje vyhodnotit procentuální zastoupení jednotlivých typů buněk kostní dřeně a nádorových buněk
• Možnost dalších vyšetření: molekulární genetika, průtoková cytometrie
Nevýhody
Nemusí zachytit všechny buňky kostní dřeně
Trepanobiopsie:
Výhody
• Přítomny buňky a stroma kolem buněk
• Přítomny všechny buňky kostní dřeně
• Při suché punkci (tj. aspirací se nezíská tekutá kostní dřeň) je možné vyšetřit kostní dřeň histologicky

Nevýhody
Dlouhá doba zpracování vzorky

zpět...