Navigace

Akce

Co je dobré vědět o maligním lymfomu II. Informační příručka pro nově diagnostikované pacienty z roku 2019

Co je dobré vědět

Poslední číslo bulletinu i všechny další naleznete zde

bulletin

Máte zájem se podělit o svůj příběh, napište nám na

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Medikomiks o lymfomu

Jak vysvětlit dětem, že nastává nelehké období, spojené s nemocí?

Mojemedicina.cz: Medikomiks - za tajemstvím lidského těla

V následujícím odkazu také můžete vidět, jak zakladatelka Lymfom Help představila medikomiks  v pořadu Sama doma. ...

Hlas onkologických pacientů

hlas

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Mají leukémii, stále častěji však rodí zdravé děti

Leukémie, tedy rakovina krve, a těhotenství. Donedávna neslučitelné pojmy. Dnes díky moderní léčbě přivádějí ženy na svět zdravé děti. V Česku už jich žije třináct. Dvě další takto nemocné ženy jsou těhotné.

8. 7. 2015 Zobrazit více

V H. Králové vznikne vědecké centrum tradiční čínské medicíny

V areálu Fakultní nemocnice v Hradci Králové v polovině června začne fungovat Vědecké a výzkumné centrum tradiční čínské medicíny. V dalších letech by měla v areálu nemocnice vzniknout i klinika čínské medicíny za zhruba čtvrt miliardy korun.

20. 4. 2015 Zobrazit více

Co víme o lékových interakcích?

Co víme o lékových interakcích?Problematika lékových interakcí je stále aktuálnější, zejména v souvislosti s prodlužováním délky života pacientů, jejich polymorbiditě a polypragmazii. Sledování těchto interakcí má význam jak pro ochranu zdraví nemocných, tak z hlediska úspor ve zdravotnictví.

„Lékové interakce – známé, neznámé“ byly tématem semináře, který proběhl koncem února v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zúčastnili se ho zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), Ministerstva zdravotnictví ČR, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), České lékárnické komory, pacientských organizací a politiků. Akce se konala pod záštitou předsedy Výboru pro zdravotnictví prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc., a poslance výboru pro zdravotnictví PharmDr. Jiřího Skalického, Ph.D.

Znám své léky

Jedním z podnětů pro uspořádání semináře bylo zhodnocení dosavadního chodu on-line poradny Znám své léky, kterou provozuje AIFP ve spolupráci se společností Infopharm. Poradna, která funguje od června 2014, pomáhá pacientům odhalovat rizikové oblasti užívání léků. Za dobu svého fungování zodpověděla již téměř 20 tisíc dotazů. Současně tak odborníci odhalili v 10 % položených dotazů závažné lékové interakce a v 10 % případů duplicity léků. Informoval o tom výkonný ředitel AIFP Mgr. Jakub Dvořáček.

Nejvíc interakcí bylo zjištěno v oblasti léčby kardiovaskulárního systému. Z celkového počtu 6 123 interakcí bylo 39 interakcí stupně 6, tzn. život ohrožujících. Velké množství interakcí bylo dále identifikováno v oblasti léčby onemocnění krve a krvetvorných orgánů (2821), nervového systému (2309), trávicího traktu a metabolismu (2186) a muskuloskeletálního systému (2043).

Další interakce byly zjištěny u hormonální léčby kromě inzulinu a pohlavních hormonů (582), u cytostatik a imunomodulační léčiv (336), ale také mezi léky a potravinami. Týkalo se to zejména třezalky (téměř 11 tisíc interakcí), alkoholu (9 026), grapefruitové šťávy (8 189), česneku či pepře. Duplicity byly nalézány především v oblasti kardiovaskulárního systému (837), muskuloskeletálního systému (522) a nervového systému (393). Pacienti mohou nadále zasílat anonymně své dotazy do poradny, která je dostupná na www.znamsveleky.cz.

Co jsou lékové interakce

Pohled SÚKL na lékové interakce přinesl ředitel ústavu PharmDr. Zdeněk Blahuta. Připomenul, že při interakcích jednotlivých látek může docházet ke změně síly a trvání jejich účinku nebo k vzájemnému ovlivňování účinků. Důsledkem pak může být komplikace vlastní léčby nemoci (slabší nebo neúměrně silnější léčebný účinek, nežádoucí účinky), zhoršení zdravotního stavu i výskyt nových zdravotních obtíží, které jsou zapříčiněny spolupůsobením léků. Nežádoucí lékové interakce mohou být klinicky méně či více významné, ale i život ohrožující.

Mezi příklady nevhodných interakcí léků, potravin a dalších látek lze uvést: antacida + některá antibiotika, antacida + kys. acetylsalicylová, piracetam + warfarin, kozlík lékařský + sedativa, třezalka + warfarin, ginkgo biloba + warfarin, česnek + warfarin, echinacea + imunosupresiva, betablokátory + cigaretový kouř, alkohol + sedativa, grapefruitová šťáva + statiny, mléko + tetracyklinová antibiotika. Zvláštní kapitolu tvoří léčba warfarinem, jehož účinek může být ovlivněn řadou léků a potravin. Proto je třeba při léčbě tímto lékem upravit jídelníček pacienta – jde například o omezení listové zeleniny, drůbežího a hovězího masa, bylinných čajů, alkoholu atd.

Jak omezit riziko interakcí

Ošetřující lékař by podle Zdeňka Blahuty měl být důkladně informován o všech lécích, ale i doplňcích stravy a bylinných přípravcích, které pacient užívá. Důležitá je proto komunikace mezi lékařem, lékárníkem a pacientem. Pacient by měl informovat lékaře o nežádoucích účincích, které se u něj při užívání léků vyskytly. Dále je třeba upravovat pacientovi dle potřeby dávky léků a sledovat průběžně jeho zdravotní stav pomocí laboratorních testů.

Lékař by měl mít na paměti, že čím více léků pacient užívá, tím více chyb v užívání dělá. Týká se to zejména starších pacientů. Podle odhadů užívá průměrný český senior 4–6 léků, které mu předepíše či doporučí lékař, a vedle toho 1–2 léky volně prodejné. Výjimkou však nejsou lidé, kteří užívají více než 15 přípravků! Za kritickou mez se přitom považuje užívání 5 léků, nad tento počet významně roste výskyt nežádoucích účinků a interakcí. Pacienti mohou nalézt užitečné informace na stránkách SÚKL –www.olecich.cz.

Výhody a nevýhody e-preskripce

PharmDr. Blahuta informoval též o dosavadních zkušenostech s elektronickou preskripcí. Ta je legislativně zakotvena od 1. 1. 2009, reálně však odstartovala v srpnu 2011. Celkem bylo vystaveno 2 202 278 eReceptů. Od začátku fungování alespoň jednou elektronicky předepsalo 1502 lékařů, alespoň jeden výdej proběhl v 1490 lékárnách. Zapojeny jsou jak malé ordinace ambulantních specialistů, tak velká zdravotnická zařízení.

Výhody e-preskripce jsou v současnosti omezené, nicméně patří sem vyšší míra bezpečí pacienta, úspora času při dispenzaci či možnost ověřit, zda pacient lék vyzvedl. Nevýhodou e-preskipce je dosud nedostatečná legislativní, politická a technická podpora, která by vedla k většímu komfortu zúčastněných. Pro zájemce o zapojení do systému provozuje SÚKL kontaktní centrum.

Průzkum VZP

Výsledky finančního průzkumu potenciálně závažných lékových interakcí v letech 2013–2014 prezentoval náměstek ředitele VZP pro zdravotní pojištění MUDr. et JUDr. Petr Honěk. Autoři studie porovnávali možné interakce léků vyzvednutých jednotlivými pojištěnci v lékárnách v intervalu 1, 2 a 3 týdnů. Vyhodnocení 15 nejčastějších velmi závažných lékových interakcí z celkem 2780 potenciálních interakcí ukazuje tabulka.

Jak ale upozornil dr. Honěk, z průzkumu nelze zjistit, zda pacient vyzvednuté léky skutečně užíval, zda byl poučen o možných interakcích a zda k uvedeným interakcím došlo. Samotné riziko závažných lékových interakcí podle něho vyplývá jednak z otevřenosti systému zdravotní péče (svobodná volba lékaře), jednak z absence tvrdých dat u lékaře v době preskripce léku. Elektronizace zdravotnictví by dle jeho slov toto riziko výrazně snížila, stejně jako by přispěla ke snížení nákladů spojených například s lékovou duplicitou.

Význam elektronické preskripce v ochraně pacienta, ale také roli klinického farmaceuta, vyzdvihl v závěrečném shrnutí semináře i Jiří Skalický. Prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba pak ocenil, že se problematikou lékových informací zabývají státní orgány i Všeobecná zdravotní pojišťovna. PharmDr. Veronika Krajčová nastínila roli lékárníka v prevenci a záchytu lékových interakcí na kazuistikách z nemocniční lékárny FN Motol.


26. 3. 2015

V ČR vzniká první komplexní centrum pro lidi s mozkovými nádory

Průlomovou změnu v péči o pacienty s mozkovými nádory odstartovaly Ústřední vojenská nemocnice s 1. lékařskou fakultou UK. Budují v Česku první, a v Evropě ojedinělé centrum komplexní péče o tyto nemocné. V ČR se mozkový nádor zjistí ročně až u 600 lidí, z nich 400 operují neurochirurgové vojenské nemocnice.

16. 1. 2015 Zobrazit více

Automaty na poplatky nemocnice zachovají, v cenách léků není jasno

Automaty na poplatky zůstávají v nemocnicích i po 1. lednu, kdy 30korunové poplatky skončily. Nemocnice je podle zjištění ČTK využijí na poplatky 90 Kč za pohotovost, upraví pro výběr parkovného nabo na platbu péče, kterou pojišťovny nehradí.

8. 1. 2015 Zobrazit více

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. – vedoucí lékař ČNRDD

I když cesta k tomu, stát se lékařem, nebyla pro Pavla Jindru úplně přímá, nakonec se rozhodl dát na radu lidí, kterým důvěřoval. Nikdy nelitoval, že je poslechl, a to, že nyní může pomáhat nemocným, je pro něj největší odměnou. Také proto se snaží stále zvyšovat povědomí o faktu, jak důležitý je Český národní registr dárců dřeně a především o tom, jak důležité je neustále ho rozšiřovat. Pokud uvažujete o tom, že byste se stali dárcem, v následujícím rozhovoru se dočtete, co všechno to obnáší a co by vám sám Pavel Jindra rád vzkázal.

31. 12. 2014 Zobrazit více

V EU byl pro léčbu pacientů s ca plic s pokročilým adenokarcinomem schválen nintedanib

V Evropské unii byl pro léčbu pacientů s rakovinou plic s pokročilým adenokarcinomem schválen přípravek nintedanib pro podávání po chemoterapii v první linii léčby.

18. 12. 2014 Zobrazit více

Převratný objev z Brna: domácí diagnostika rakoviny prostaty

Rakovina patří mezi největší strašáky současné společnosti. Pro úspěšnou léčbu je velmi důležitá včasná diagnóza. U rakoviny prostaty, která je nejčastějším zhoubným typem nádorového onemocnění u mužů v Česku, je to klíčové, protože v raném stadiu se dá v naprosté většině úspěšně léčit.

11. 12. 2014 Zobrazit více

VZP končí s pražským protonovým centrem, je příliš drahé

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) končí spolupráci s pražským protonovým centrem a začne klienty s rakovinou posílat na ozáření protony do Mnichova. ČTK to řekl ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Dosud se protony léčilo 53 pojištěnců VZP, z nich dvě třetiny v Praze. Pražské centrum nyní zdražilo, cena za ozařování stoupla na dvojnásobek mnichovské ceny.

21. 11. 2014 Zobrazit více

10 zvyků, které nejvíc škodí duševnímu zdraví

Často ani nevíme, co nám škodí. Zvyky, kterými si kazíme duševní pohodu, se však naštěstí dají změnit.

Depresi obvykle spouštějí okolnosti, které vůlí ovlivnit neumíme. Náladu a duševní stav však mohou podstatně ovlivnit i malé věci, kterými procházíme každý den.

11. 11. 2014 Zobrazit více

Stránka