Navigace

Akce

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKY PRO PACIENTY

KE STAŽENÍ O LYMFOMU

po léčbě 2017

 

 
   

 

 

Poslední číslo bulletinu

bulletin

Máte zájem se podělit o svůj příběh, napište nám na

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Informace o tom jakou roli hraje náš spolek v hrazení lékařské péče

dostupnost hrazené péče

 

ZNÁTE SVÉ LÉKY?

Znáte své léky?

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Více lidí dostane od zdravotních pojišťoven zpět peníze za léky

Více lidí než loni dostane letos od zdravotní pojišťovny peníze za doplatky zaplacené v lékárně za léky na recept. Pojišťovny vrací částku, kterou zejména starší senioři zaplatili navíc nad takzvaný ochranný limit, který je pro starší 70 let stanovený na 500 korun, u mladších seniorů a dětí na 1000 korun. Loni vyplatily za celý rok pojišťovny přes 560 milionů korun.

20. 8. 2019 Zobrazit více

Adam Vojtěch: Chceme se zaměřit na pacienty se vzácnými onemocněními

Nová česká legislativa má pacientům usnadnit přístup k nejmodernějším léčivům a lékům proti vzácným onemocněním. O novele zákona o veřejném zdravotním pojištění hovořila redakce EURACTIV.com s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem.

Jak vypadá nový systém lékové politiky a proč se vláda rozhodla ji změnit?

V naší zemi funguje léková politika dlouhodobě velice dobře a pacientům s běžnými či obvyklými diagnózami je vždy rychle pomoženo. Ale my chceme víc než to. Chceme-li se zaměřit na službu pacientům, neustálé zvyšování jejich komfortu a dostupnosti zdravotních služeb pro ně, musíme myslet i na ty „neobyčejné“ pacienty, kteří mají třeba vzácné onemocnění či z nějakého důvodu mohou užívat pouze jediný lék, který na jejich potíže účinkuje. Tito pacienti pak musejí žádat o mimořádnou úhradu z veřejného pojištění, která má však svá přísná pravidla a procesy. Hledáme proto způsoby, jak pacientům cestu k nejmodernějším lékům zpřístupnit.

Konkrétními impulsy k započetí změny tohoto systému pro nás byl příliš pomalý vstup inovativních léčiv do systému veřejného zdravotního pojištění, což bylo způsobeno zejména vlivem administrativně náročného procesu, a enormní nárůst počtu žádostí o úhradu na paragraf 16 novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, tedy schvalování mimořádné úhrady pro jinak nehrazené léky, ve výjimečných případech, jsou-li jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pacienta. Systém se stal příliš těžkopádný a neefektivní.

Naším cílem je novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění primárně zrychlit a zjednodušit správní řízení vedená Státním ústavem pro kontrolu léčiv a zavést nová pravidla pro posuzování nejmodernějších a nejnákladnějších léčiv vstupujících na trh. Zaměřujeme se především na rozšíření možnosti vstupu vysoce inovativních léků, léčivých přípravků pro moderní terapie a léků na vzácná onemocnění do systému úhrad. Chceme tak umožnit širšímu spektru pacientů snazší přístup k potřebné nejmodernější účinné léčbě a současně zaručit jejich udržitelné financování.

Novela zákona má v oblasti standardních úhrad motivovat, aby širší spektrum léčiv žádalo o běžnou úhradu a neobcházelo tento model rovnou prostřednictvím žádosti o paragraf 16. Tedy aby maximum skutečně efektivních, potřebných účinných léků bylo hrazeno standardním způsobem skrze správní řízení vedené na SÚKL, a pouze ve výjimečných případech, tam kde systém selhává, protože konkrétní pacient neodpovídá průměrnému pacientovi a je potřeba zohlednit jeho specifika, je na místě využít žádosti o mimořádnou úhradu podle §16. Avšak i procesu schvalování mimořádné úhrady podle § 16 chceme dát jasná pravidla, aby pacienti měli zřetelně vyjmenovaná procesní práva, a aby proces byl rychlý a transparentní, existovala možnost odvolání a aby se zajistila konzistentnost rozhodovací praxe napříč zdravotními pojišťovnami.

Jakou v tom sehrávají roli pacienti a jakým způsobem je zapojíte do procesu?

Již od svého nástupu do funkce ministra zdravotnictví na konci roku 2017 jsem trval na tom, že chci budovat ministerstvo orientované na pacienty, prospěšné pacientům. Proto mají pacientské organizace své zastoupení na ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím Pacientské rady, skrze niž se mohou pacienti aktivně účastnit rozhodovacích procesů v resortu, včetně aktivní účasti na přípravě legislativy.

I v tomto konkrétním případě byli od začátku pacienti intenzivně zapojeni a podíleli se na přípravě samotné novely. U léků na vzácná onemocnění, které nemohou při rozhodování o úhradě splnit podmínku nákladové efektivity, navíc navrhujeme, aby byla zohledněna také měkká kritéria, jako je závažnost onemocnění, zlepšení kvality života pacienta a reálně očekávaný přínos léčby. A právě do tohoto rozhodovacího procesu chceme zapojit také zástupce pacientů s příslušným onemocněním.

Co je přidanou hodnotou této iniciativy?

Jednoznačně ta, že se pacienti dočkají snazšího přístupu k nejmodernějším léčivům, lékům na vzácná onemocnění a transparentního procesu schvalování žádostí o mimořádnou úhradu podle § 16. Významnou přidanou hodnotu spatřuji také v již zmíněném zapojení pacientů do rozhodovacích procesů. Chceme se rovněž více opřít o názory odborných společností.

V jaké fázi legislativního procesu se změna zákona nachází?

Návrh novely byl velmi pečlivě připravován na platformě široké pracovní skupiny, v rámci které byly zastoupeny naprosto všechny zainteresované strany, od zdravotních pojišťoven, regulátorů a dodavatelů léčiv, přes odborné lékařské společnosti a profesní komory, až po zástupce pacientských organizací. Zástupci těchto segmentů strávili stovky hodin identifikací problémů stávající regulace a hledáním životaschopných řešení a výsledkem je tato novela, která je tedy především kompromisem podporovaným v základních bodech všemi stranami napříč. Věřím, že zákonodárci tuto pečlivou práci ocení a že přispěje ke zdárnému průběhu legislativního procesu.

Návrh je v současné době v připomínkovém řízení. Nedojde-li v průběhu legislativního procesu k nějakému neočekávanému zdržení, mohla by novela vstoupit v platnost v prvním čtvrtletí roku 2020.

Zdroj: https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/interview/adam-vojtech-chceme-se-zamerit-na-pacienty-se-vzacnymi-onemocnenimi/


1. 8. 2019

Zakladatel dětské onkologie Josef Koutecký. Věřil v léčbu těla i duše

Ve věku 88 let zemřel v pátek lékař Josef Koutecký, který v 60. letech založil v Československu dětskou onkologii. Za svou práci získal mnoho významných ocenění. O úmrtí nformovala mluvčí pražské motolské nemocnice Pavlína Danková.

17. 7. 2019 Zobrazit více

Pojišťovny loni vyhověly 90 % žádostí o nehrazenou léčbu

Zdravotní pojišťovny loni vyhověly 90 procentům žádostí o drahou nehrazenou léčbu. Dostaly přes 21.500 žádostí, náklady na ty schválené překročily 1,5 miliardy korun. Počty žádostí i náklady v posledních letech rostou, v roce 2013 byla žádostí polovina a náklady třetinové. Vyplývá to z údajů pojišťoven.

15. 11. 2017 Zobrazit více

25 LET ČESKÉHO NÁRODNÍHO REGISTRU DÁRCŮ DŘENĚ

25 let Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) a Nadace pro transplantace kostní dřeně
Letos je to přesně čtvrt století od založení Nadace pro transplantace kostní dřeně, která vznikla s primárním, úspěšně splněným cílem vybudovat nestátní registr dobrovolných dárců krvetvorných buněk - Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD). Tato organizace se sídlem v Plzni je tvořena sítí 10 dárcovských center po celé republice a více než 40 náběrovými centry.

2. 11. 2017 Zobrazit více

Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen v Česku. Ročně lékaři tuto nemoc zjistí u zhruba šesti tisíc pacientek. Silnou zbraní v boji p

Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen v Česku. Ročně lékaři tuto nemoc zjistí u zhruba šesti tisíc pacientek. Silnou zbraní v boji proti rakovině prsu jsou především preventivní prohlídky. Lékaři v pardubickém onkologickém centru Multiscan v posledních letech zvýšili úspěšnost léčby, a to i u levostranných nádorů prsu, když díky nové metodě můžou pacientky ozařovat bez hrozby poškození srdce.

1. 10. 2017 Zobrazit více

Z nemocných s rakovinou děláme zbytečně invalidy

Po otevření hranic počátkem 90. let jsme byli šťastní, že můžeme konečně léčit jako jinde, říká Jana Prausová, přednostka onkologické Kliniky 2. LF UK a FN Motol.
Léčba rakoviny bude cílit na přerušení různých drah uvnitř buněk a přerušení růstu nádorů.
Nikdy jsem se nesetkala s tím, že by se pacient vrátil od léčitele vyléčený, spíš se po pár měsících vrací ve stavu, kdy už je jakákoliv léčba beznadějná, říká onkoložka,

22. 9. 2017 Zobrazit více

7 tipů, jak přežít spaní v horku

Co dělat, když nemůžete v noci kvůli vysokým teplotám vůbec usnout?
Milujeme léto pro slunné počasí, dovolené na písčitých plážích, večernímu grilování na terase, ale zároveň ho tak trochu nenávidíme, protože nám to vedro k padnutí večer brání usnout. Co s tím?

14. 7. 2017 Zobrazit více

PADĚLANÝ LÉK BY NEPOZNALO SEDM Z DESETI ČECHŮ

Padělaný lék by nepoznalo sedm z deseti Čechů, ukázal průzkum pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Nejčastěji se padělky léčiv dostávají k lidem přes internet, kde si navíc až desetina uživatelů obstarává i specializované léky na předpis. O výsledcích průzkumu informovala AIFP.

9. 5. 2016 Zobrazit více

Senát schválil vytvoření registru hrazené zdravotní péče

Senát podle očekávání schválil novelu o zdravotních službách, která mimo jiné vytvoří Národní registr hrazených zdravotních služeb a modernizuje další databáze. Novela, kterou po středečním souhlasu horní komory dostane k podpisu prezident, podle zastánců zprůhlední zdravotnictví a umožní zavést plnohodnotný systém hodnocení kvality péče.

21. 4. 2016 Zobrazit více

Stránka