Navigace

Akce

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKY PRO PACIENTY

KE STAŽENÍ O LYMFOMU

po léčbě 2017

 

 
   

 

 

Poslední číslo bulletinu

bulletin

Máte zájem se podělit o svůj příběh, napište nám na

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Informace o dostupnosti hrazené péče

Kontaktujte Platformu zdravotních pojištěnců

PZP

ZNÁTE SVÉ LÉKY?

Znáte své léky?

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Paragraf 16 - jediná cesta k moderní léčbě?

16.leden 2019
V poslední době můžeme v médiích vídat články i reportáže o pacientech, kteří mají vážná onkologická onemocnění, a přesto jim jejich pojišťovna odmítá poskytnout nejlepší možnou léčbu. Problém je v tom, že rozhodování o úhradě léku z veřejného zdravotního pojištění trvá v České republice často velmi dlouho, běžně rok a půl. A po celou dobu tohoto rozhodování není nový lék v ČR hrazen. A bohužel se také stává, že i když nový a účinnější lék úhradu získá, jsou podmínky úhrady stanoveny natolik úzce, že se k němu dostane jen minimum českých pacientů. Pro všechny ostatní pacienty, pro které je nový lék nehrazen, zbývá jediná naděje, a tou je tzv. § 16.

Paragraf 16 je už ve zdravotnictví dobře známý pojem. Označuje číslo paragrafu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který stanovuje v podstatě jedinou možnost zdravotní pojišťovny uhradit i jinak nehrazený lék či pomůcku. Bohužel jsou v tomto paragrafu stanoveny podmínky jeho použití, spočívající v tom, že nehrazenou léčbu může pojišťovna výjimečně uhradit pouze v případě, že je tato léčba „jedinou možností léčby“.

Co je však „jedinou možností léčby“, na tom se nedokážou shodnout ani pojišťovny, ani ministerstvo zdravotnictví, jejichž výklad je odlišný od výkladu soudů, které již v případech konkrétních pacientů o § 16 rozhodovaly. Pacient samozřejmě jako jedinou možnosti léčby chápe právě tu, kterou pro něj jeho lékař vybere jako nejlepší možnou. Pacienti v případě závažných onemocnění bojují za své zájmy a spolu se svými lékaři podávají žádosti o výjimečnou úhradu nehrazených léků. Ročně tak všechny zdravotní pojišťovny v Česku dostávají více než 20 tisíc žádostí v rámci paragrafu 16. V kontextu s tím v posledních letech rostou i náklady na léčivé přípravky předepisované na tento paragraf. Důvod je prostý. Moderní léky v Česku čekají na rozhodnutí o úhradě dlouhou dobu, mnozí pacienti ale luxus času často nemají a účinnou terapii potřebují hned.

Typickým příkladem jsou pacientky s metastatickou rakovinou prsu. Lékaři vědí, že kvalita i délka života těchto pacientek se značně zvýší, pokud doplní ke klasické hormonální léčbě ještě léčbu cílenou. Bohužel však také musí své pacienty upozornit na to, že tato nová cílená léčba není hrazená pojišťovnou. Pro pacientku to znamená, že si musí zažádat u pojišťovny o paragraf 16 anebo si ji platit z vlastních zdrojů.

Často pacientky volí obojí – hradí si léčbu samy a zároveň procházejí zdlouhavým a byrokratickým řízením o schválení úhrady léčby. V případě metastatické rakoviny prsu se pacientky však setkávají často se zamítavou reakcí.

 „Přestože se pokoušíme zdůvodnit, proč je pro konkrétní nemocnou hrazená a donedávna standardní léčba nevhodná, a tento fakt pečlivě dokumentujeme objektivními nálezy nemocné, je ve většině případů naše žádost zamítnuta. Důvodem je nejčastěji skutečnost, že nesplňuje podmínky paragrafu 16 zákona 48/1997, totiž že to není jediná možná terapie,“ říká doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Zákon v paragrafu 16 stanoví, že zdravotní pojišťovna ve výjimečných případech hradí zdravotní služby jinak nehrazené, pokud je to jediná možnost z hlediska zdravotního stavu pacienta. Pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, musí souhlasit revizní lékař. Obvykle se žádá o léčbu, jejíž přínos je podložen výsledky klinických studií, v jiných evropských zemích je standardně hrazená, je součástí léčebných doporučení a její cena je stejná nebo nižší než terapie, která je v podobných případech již u jiných diagnóz několik let hrazená. Proto je podmínka ‚jediná možná terapie‘ v mnoha případech zavádějící!

Paragraf 16 je a vždy bude pro pacienty nezbytný. Pokud by byl zrušen nebo omezen, přijde pacient o jedinou možnost získat úhradu své, jinak nehrazené léčby. Je ale důležité, aby se k vyřizování jednotlivých žádostí přistupovalo opravdu individuálně. Odborníci se shodují, že současná situace se musí řešit, a to změnou zákona, která umožní rychlý a širší vstup moderních, avšak nákladných léků do úhrad zdravotního pojištění. To však nebude možné bez současného navýšení rozpočtů na moderní léčbu, které v dnes činí pouhých 6 % veřejných nákladů českého zdravotnictví.

Počet závažně a chronicky nemocných se totiž zvyšuje, avšak díky účinné léčbě tito pacienti žijí déle. Dříve smrtelná onemocnění se dnes považují za vyléčitelná či chronická. I to má samozřejmě vliv na zvyšující se náklady na léčbu těchto pacientů. Přivírat oči před tímto faktem by bylo od politiků nezodpovědné. A přitom si pacienti přejí jen jediné – být v centru pozornosti státních úředníků a politiků, kteří o změnách rozhodují, a nebýt obětí zdlouhavých byrokratických procesů v době, kdy se rozhoduje, často doslova, o jejich životě. Dle TZ

www.adison.cz

 


7. 2. 2019

Jak bezpečně zvládnout pobyt v nemocnici?

Do nového roku si sice přejeme hodně zdraví, ale asi tušíme, že tohle přání nemusí vždycky vyjít. Nemocnice je přitom svého druhu rizikové prostředí. Jak zabránit tomu, aby se tam pacientovi nestalo něco špatného.

23. 1. 2019 Zobrazit více

Pojišťovny loni vyhověly 90 % žádostí o nehrazenou léčbu

Zdravotní pojišťovny loni vyhověly 90 procentům žádostí o drahou nehrazenou léčbu. Dostaly přes 21.500 žádostí, náklady na ty schválené překročily 1,5 miliardy korun. Počty žádostí i náklady v posledních letech rostou, v roce 2013 byla žádostí polovina a náklady třetinové. Vyplývá to z údajů pojišťoven.

15. 11. 2017 Zobrazit více

25 LET ČESKÉHO NÁRODNÍHO REGISTRU DÁRCŮ DŘENĚ

25 let Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) a Nadace pro transplantace kostní dřeně
Letos je to přesně čtvrt století od založení Nadace pro transplantace kostní dřeně, která vznikla s primárním, úspěšně splněným cílem vybudovat nestátní registr dobrovolných dárců krvetvorných buněk - Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD). Tato organizace se sídlem v Plzni je tvořena sítí 10 dárcovských center po celé republice a více než 40 náběrovými centry.

2. 11. 2017 Zobrazit více

Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen v Česku. Ročně lékaři tuto nemoc zjistí u zhruba šesti tisíc pacientek. Silnou zbraní v boji p

Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen v Česku. Ročně lékaři tuto nemoc zjistí u zhruba šesti tisíc pacientek. Silnou zbraní v boji proti rakovině prsu jsou především preventivní prohlídky. Lékaři v pardubickém onkologickém centru Multiscan v posledních letech zvýšili úspěšnost léčby, a to i u levostranných nádorů prsu, když díky nové metodě můžou pacientky ozařovat bez hrozby poškození srdce.

1. 10. 2017 Zobrazit více

Z nemocných s rakovinou děláme zbytečně invalidy

Po otevření hranic počátkem 90. let jsme byli šťastní, že můžeme konečně léčit jako jinde, říká Jana Prausová, přednostka onkologické Kliniky 2. LF UK a FN Motol.
Léčba rakoviny bude cílit na přerušení různých drah uvnitř buněk a přerušení růstu nádorů.
Nikdy jsem se nesetkala s tím, že by se pacient vrátil od léčitele vyléčený, spíš se po pár měsících vrací ve stavu, kdy už je jakákoliv léčba beznadějná, říká onkoložka,

22. 9. 2017 Zobrazit více

7 tipů, jak přežít spaní v horku

Co dělat, když nemůžete v noci kvůli vysokým teplotám vůbec usnout?
Milujeme léto pro slunné počasí, dovolené na písčitých plážích, večernímu grilování na terase, ale zároveň ho tak trochu nenávidíme, protože nám to vedro k padnutí večer brání usnout. Co s tím?

14. 7. 2017 Zobrazit více

PADĚLANÝ LÉK BY NEPOZNALO SEDM Z DESETI ČECHŮ

Padělaný lék by nepoznalo sedm z deseti Čechů, ukázal průzkum pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Nejčastěji se padělky léčiv dostávají k lidem přes internet, kde si navíc až desetina uživatelů obstarává i specializované léky na předpis. O výsledcích průzkumu informovala AIFP.

9. 5. 2016 Zobrazit více

Senát schválil vytvoření registru hrazené zdravotní péče

Senát podle očekávání schválil novelu o zdravotních službách, která mimo jiné vytvoří Národní registr hrazených zdravotních služeb a modernizuje další databáze. Novela, kterou po středečním souhlasu horní komory dostane k podpisu prezident, podle zastánců zprůhlední zdravotnictví a umožní zavést plnohodnotný systém hodnocení kvality péče.

21. 4. 2016 Zobrazit více

Na alergie je nová léčba. Musí se ale začít včas

K alergii lze přistupovat několika způsoby. Zaprvé dělat, že se jedná o obyčejnou rýmu. Zadruhé uznat, že by mohlo jít o alergii, ale léčit se jen volně prodejnými léky. Až třetí možnost je správná: nechat se diagnostikovat alergologem a zahájit cílenou léčbu.

29. 10. 2015 Zobrazit více

Stránka